example

Mediatheek

Publicaties

Illustration Hero Section Médiathèques

Via hun publicaties dragen de verschillende entiteiten van Febecoop bij tot de verdediging en de promotie van het coöperatieve model, tot de ontplooiing van expertise inzake coöperatief ondernemerschap, en tot de operationele ondersteuning van coöperatieve projecten op het terrein.

Memorandum 2024

Febecoop publiceert zijn memorandum (verkorte versie) met het oog op de verkiezingen van 2024

Meer tonen

De ondeelbare reserves: Een essentieel onderdeel van het coöperatieve model

Recent formuleerde de NRC, die de erkende coöperaties en hun groeperingen verenigt, op aangeven van Febecoop een advies om het principe van de ondeelbare reserves op te nemen in de erkenningsvoorwaarden: ”ten minste een gedeelte van het eigen vermogen dat de inbrengwaarde overtreft en/of een gedeelte van de resultaten is niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten”.

Meer tonen

Voor een sociale en solidaire deeleconomie

In deze studie gaat Jacques Debry, gedelegeerd bestuurder van Febecoop, in op het snelgroeiende fenomeen van de deeleconomie. Hij verkent de mogelijkheden die deze nieuwe economische trend voor het coöperatieve model biedt, maar wijst ook op de misbruiken ervan.

Meer tonen

Boek: Strategisch plannen in de sociale economie

Schema’s, oefeningen en tips voor maatwerkbedrijven

Meer tonen

Nieuw Wetboek vennootschappen en verenigingen: impact op coöperaties

Uitgebreide duiding bij de nieuwe wetgeving omtrent coöperatieve vennootschappen.

Meer tonen

Onderzoek: acht Vlaamse werkerscoöperaties onder de loep

Maak kennis met acht Vlaamse werkerscoöperaties: bedrijven die gerund worden door de mensen die er werken.

Meer tonen

Activiteitenverslagen

Elk jaar publiceert Febecoop haar activiteitenverslag. Dit document informeert leden, partners en belanghebbenden van de coöperatieve wereld over onze verschillende activiteiten.

Meer tonen
example

Samen gaan we verder

Heb je vragen? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons