Algemene voorwaarden

Dit is de website van Febecoop vzw:

Deze website wordt beheerd door de communicatiemedewerkers van Febecoop.

DISCLAIMER

Febecoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen, noch voor resultaten die zouden kunnen worden verkregen door het gebruik van de informatie op deze site. Febecoop is enkel gebonden door een middelenverbintenis met betrekking tot de informatie die zij ter beschikking stelt van de personen die toegang hebben tot haar website.

Bovendien kan het gebruik van hyperlinks ertoe leiden dat je onze site raadpleegt op andere servers, servers waarover Febecoop geen controle heeft.

TOEGANKELIJKHEID EN COMPATIBILITEIT VAN BROWSERS

Febecoop verbindt zich ertoe de toegankelijkheid van zijn site te waarborgen voor alle gebruikers.

Febecoop garandeert echter niet de permanente toegankelijkheid van haar site, de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. In geval van problemen of opmerkingen, gelieve ons te contacteren.

Deze site is geoptimaliseerd voor recente versies van de meest gangbare browsers: Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. Hij is ook toegankelijk op mobiele telefoons en tablets met een lichtere versie voor browsen, aangepast aan kleine schermen en de snelheid van roaming internetverbindingen.

Als je problemen hebt met de weergave, controleer dan of je browser up-to-date is.

Deze site gebruikt JavaScript voor bepaalde functies. Daarom wordt aanbevolen dat de JavaScript-functie van je browser is ingeschakeld.

De site maakt ook gebruik van cookies, meer informatie hierover op de pagina Privacybeleid.

AUTEURSRECHT

Deze website, met inbegrip van de teksten, de lay-out, de grafische elementen, de presentatie, de logo’s, de software en de andere bestanddelen van deze site, worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Febecoop of van anderen, zoals het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten in toepassing van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en, meer algemeen, de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, verwerking of gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze website is verboden zonder de voorafgaande toestemming van Febecoop.

MIDDELEN, HOSTING, ONTWERP EN PRODUCTIE

Voor de bouw van deze website zijn verschillende hulpmiddelen gebruikt, waaronder WordPress, een open source content management systeem (CMS) dat vrij te gebruiken, te exploiteren en te reproduceren is.

Deze website wordt gehost door Combell, gecertificeerd ISO 9001 en ISO 27001.

Deze website werd bedacht en ontworpen door het team van Atelier Design, communicatiebureau (www.atelierdesign.be), in nauwe samenwerking met Febecoop.

ONS CONTACTEREN?

Je vindt onze contactgegevens onderaan elke pagina van deze website.

example

Samen gaan we verder

Heb je vragen? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons