Over ons

Netwerk

Om het coöperatieve model op de kaart te zetten op verschillende politieke niveaus, neemt Febecoop België deel aan activiteiten van verschillende internationale en nationale organisaties.

Febecoop België

International Cooperative Alliance (ICA): de wereldwijde federatieve organisatie van coöperaties. Het is een plek voor de uitwisseling van kennis en expertise, maar ook van gecoördineerde acties van coöperaties ten voordele van deze organisaties.

www.ica.coop/en

Cooperatives Europe: de Europese tak van ICA (International Cooperative Alliance). Naast zijn deelname en bijdrage aan de werkzaamheden van de ICA, is zijn doel het vertegenwoordigen van coöperatieve verenigingen voor Europese instanties en het stimuleren van sectorale en intersectorale betrekkingen tussen coöperaties in Europese landen.

www.coopseurope.coop

CIRIEC International: staat voor Internationaal Centrum voor Onderzoek en Informatie over de Publieke, Sociale en Coöperatieve Economie. Deze wetenschappelijke organisatie verzamelt informatie, verricht wetenschappelijk onderzoek en verzorgt publicaties over economische sectoren en activiteiten gericht op de dienstverlening van het algemeen en collectief belang: publieke instellingen, openbare en gemengde ondernemingen, ondernemingen van de sociale economie (coöperaties, mutualiteiten, verenigingen zonder winstoogmerk, enz.). Het centrum brengt nationale organisaties en hun leden samen, evenals de leden van haar wetenschappelijke netwerk.

www.ciriec.uliege.be/en/

Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC): adviesorgaan met als doelstelling de waarden van het coöperatief ondernemen uit te dragen en het coöperatieve ideaal te behouden. Febecoop is actief lid van en participeert in de werkzaamheden van de NRC op het niveau van het Bureau, de Algemene Vergadering, de Communicatiecommissie (waarvan zij voorzitter is) en de Wetgevingscommissie.

www.nrc-cnc.be
example

Samen gaan we verder

Heb je vragen? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons