Over ons

Onze leden

Effectief lid

CAIPS vzw: deze federatie bevordert activiteiten op het vlak van sociale integratie en/of socio-professionele inschakeling, evenals de sociale economie. CAIPS brengt verenigingen, OCMW’s en sociale ondernemingen samen die activiteiten inzake sociale integratie of socio-professionele inschakeling verrichten of ondersteunen, of die actief zijn in de sociale economie.

https://www.caips.be/

Centrale de Services à domicile: biedt thuiszorgdiensten aan mensen die hier op een bepaald moment in hun leven behoefte aan hebben. CSD staat open voor iedereen zonder onderscheid.

www.centraledeservicesadomicile.be

Cohezio: De baseline van Cohezio luidt: “Samen, omdat welzijn belangrijk is”. Cohezio is een erkende Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW). In die hoedanigheid ziet Cohezio toe op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn op het werk (onder meer via het medisch onderzoek van werknemers) bij de aangesloten ondernemingen. Cohezio is actief in alle gewesten van het land en volgt het welbevinden op van meer dan 500.000 werknemers in België.

www.cohezio.be

De Voorzorg cvba: De coöperatieve vennootschap De Voorzorg Hasselt spruit voort uit het socialistische ziekenfonds in Vlaanderen (Bond Moyson). In Limburg bouwde De Voorzorg een netwerk op van een twaalftal lokaal verankerde apotheken die kwaliteitsvolle en betaalbare farmaceutische zorgverlening en geneesmiddelen beschikbaar stellen voor patiënten.

www.devoorzorg-bondmoyson.be/

Fesocolab vzw: de federatie van coöperatieve huisvestingsmaatschappijen in Brussel. Ze maakt het kopen van een woning makkelijker voor sociale huurders.

SmartCoop: activiteitencoöperatie die aan haar vennoten een aantal gemeenschappelijke diensten aanbiedt waardoor zij hun activiteiten volledig autonoom kunnen ontwikkelen en zij een aantal sociale en belastingvoordelen kunnen verwerven.

www.smartbe.be

Multipharma Group cvba: Multipharma is de grootste coöperatie in de Belgische apothekerswereld. Als toonaangevende speler in farmaceutische zorgverlening, wil Multipharma de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg versterken om zo de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor rekent Multipharma op haar netwerk van 250 apotheken en de expertise van 1.800 medewerkers. Via een dynamische omnichannel-aanpak en doorgedreven technologische innovaties staan zij in nauw contact met de patiënten. Multipharma beschikt eveneens over een hoogtechnologisch distributiecentrum en verschillende innovatieve centra voor het individueel verpakken van geneesmiddelen op maat van patiënten in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

www.multipharma.be

La Maison des syndicats cvba: vormt de juridische structuur die de gebouwen van de FGTB beheert. De taak van deze CV bestaat in het oprichten en beheren van infrastructuren die de intellectuele, morele en materiële ontwikkeling van de FGTB-leden bevorderen.

Partena Professional vzw: wakkert passie aan door iedere starter, zelfstandige en ondernemer met drive en ambitie te begeleiden bij hun projecten.

www.partena-professional.be/nl

Pharma Santé: kwam tot stand na de fusie van twee coöperaties die meer dan 100 jaar op de teller hebben: Pharmacies du Peuple en de apotheken La Sauvegarde (opgericht in 1901). Op dit ogenblik telt het netwerk Pharma Santé ruim 40 apotheken verspreid over de provincie Luik. Ze bieden de patiënten kwaliteitsvolle gezondheidsproducten en farmaceutische zorgverlening, dicht bij huis en tegen betaalbare prijzen. Ruime ervaring en een doorgedreven inzicht in de doelgroepen en hun noden, en hun verbondenheid met de groep Solidaris, zijn de voornaamste troeven van het netwerk.

www.solidaris-liege.be/pharma_sante/index.html

PV Verzekeringen cvba: P&V staat voor 'Prévoyance & Voorzorg'. Deze Belgische verzekeringsmaatschappij is als coöperatieve vennootschap ook een onderneming van de sociale economie. Sinds haar oprichting in 1907 heeft de maatschappij waarden als solidariteit, samenwerking en bereikbaarheid hoog in het vaandel. De drijfveer is zoveel mogelijk mensen eerlijke bescherming te bieden, en dit tegen de beste voorwaarden. De maatschappij herinvesteert de geboekte winst hoofdzakelijk in het bedrijf. Zo blijven de financiële soliditeit en de kwaliteit van producten en diensten gegarandeerd. P&V heeft trouwens altijd al een deel van de winst geïnvesteerd in de gemeenschap en levert via maatschappelijke en ecologische projecten een bijdrage aan een meer solidaire samenleving.

www.pv.be

Santhea: werkgeversfederatie van Waalse en Brusselse zorginstellingen uit de niet-confessionele en niet-commerciële particuliere sector en de publieke sector. Santhea is een essentiële gesprekspartner voor de overheid, de politieke wereld en andere actoren binnen de gezondheidszorg.

www.santhea.be

Toegetreden leden

Centre d’accueil les Heures Claires: deze intercommunale beheert drie zorgcentra voor ouderen, mensen met een beperking, en mensen die herstellen of revalideren.

www.cahc.be

DIES: activiteitencoöperatie waar ondernemers hun zaak kunnen uitbouwen. De coöperatie beantwoordt aan de behoeften van talrijke ondernemers en biedt hen een veilige omgeving die hen uit het isolement haalt.

www.dies.be

GSARA vzw: ondersteunt de ontwikkeling, promotie en creativiteit op audiovisueel gebied via tal van activiteiten: opleiding, documentaires, festivals, permanente opleiding ...

www.gsara.be

Vooruit nr.1 cvba: Vooruit maakt deel uit van de COOP-groep, een duurzame en innovatieve consumentencoöperatie. Het netwerk van COOP-apotheken kan bogen op ruim 100.000 coöperanten en streeft ernaar via de 45 apotheken verspreid over Vlaanderen zijn klanten het beste gezondheidsadvies te verstrekken. De klantentrouw van de coöperanten aan de COOP-apotheken wordt beloond met een reeks coöperatieve voordelen.

www.coopapotheken.be

Werkerswelzijn CVBA: De coöperatieve vennootschap Werkerswelzijn CVBA werd opgericht in 1892. De leden zijn sociale organisaties uit West-Vlaanderen. Vandaag beheert de vennootschap het onroerend goed dat door deze organisatie in gebruik is.

www.werkerswelzijn.be
example

Samen gaan we verder

Heb je vragen? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons