Publicaties

Nieuw Wetboek vennootschappen en verenigingen: impact op coöperaties

Op 1 mei 2019 werd de nieuwe vennootschapswet van kracht. Het belang van het nieuwe “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” kan nauwelijks overschat worden. Het gaat om de grootste hervorming voor de bedrijfswereld sinds 1999. Het aantal vennootschapsvormen wordt van zeventien naar vier basisvormen teruggebracht. Eén van die vier is de coöperatieve vennootschap (CV), die een volwaardige regelgeving heeft waarin de coöperatieve identiteit en waarden (economische participatie, democratische controle, transparantie …) voortaan (en eindelijk) op een degelijke manier verankerd worden.

De coöperatieve vennootschap (CV) wordt voorbehouden aan ondernemingen die de specifieke  coöperatieve waarden onderschrijven. Zowel startende als bestaande coöperaties zullen de nieuwe wetgeving in hun statuten moeten implementeren.

Deze publicatie ontcijfert deze nieuwe wetgeving voor u. Zo wil Febecoop u als coöperatieve ondernemer of als dienstverlener op een laagdrempelige en toch volledige manier vertrouwd maken met deze nieuwe wetgeving en u inspiratie en bijstand bieden voor het wijzigen van de statuten van uw coöperatieve vennootschap. Aangezien de nieuwe wetgeving uitdrukkelijk verwijst naar de coöperatieve waarden en principes van de Internationale Coöperatieve Alliantie hebben wij voor u de wetgeving proberen te vertalen opdat u deze kan aanwenden om de typische coöperatieve kenmerken in uw onderneming te versterken.

Voor het eerst een uitgebreide duiding bij de wetgeving omtrent coöperaties

Febecoop Vlaanderen-Brussel stelde vast dat zowel starters, ervaren coöperaties als hun dienstverleners nood hebben aan juiste en volledige informatie omtrent dit statuut.

Dit is meteen ook de eerste publicatie die een uitgebreide duiding geeft bij de nieuwe wetgeving omtrent coöperaties. Een eigen statuut voor coöperatieve vennootschappen.

Een thriller van formaat!

Tijdens de lange voorbereidingen die aan de nieuwe vennootschapswet vooraf gingen, zag het er voor de coöperatieve vennootschap heel lang niet goed uit. Aanvankelijk was het statuut zelfs ten dode opgeschreven!

In de prille plannen werd deze vennootschapsvorm namelijk gewoonweg afgeschaft. In de eerste wetsontwerpen was ze niets meer dan een variante van de besloten vennootschap. Het was pas daags voor de ultieme stemming van de wet in het parlement dat de coöperatieve vennootschap een eigen en volwaardig statuut kreeg, waarvoor Febecoop jarenlang geijverd heeft en waarvoor we onze expertise in de verschillende overlegorganen ter beschikking gesteld hebben.

Bestellen

We bieden deze brochure aan voor de vriendenprijs van 20 euro (exclusief 5 euro verzendingskosten). Interesse? Stuur een mail naar febecoop@febecoop.be met de vermelding van jouw postadres en facturatiegegevens. Of vul het formulier hieronder in.

Bestellen

Uitgebreide duiding bij de nieuwe wetgeving omtrent coöperaties.

Publication - Papier - payant

Bezorgadres

Adres de facturatie

Factuur adres

Checkboxes
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.