Nieuws

‘Coöperaties in sociale ontwikkeling’, verslag van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, juli 2021

In dit rapport overeenkomstig resolutie 74/119 van de Algemene Vergadering uitgebracht door de Verenigde Naties wordt een overzicht geschetst van de acties die coöperaties genomen hebben naar aanleiding van de COVID-19 epidemie en de mogelijkheden om via coöperaties tot duurzame ontwikkeling te komen.

De Algemene Vergadering wijst op het belang om de coöperatieve identiteit en de specifieke kenmerken van het coöperatieve bedrijfsmodel opnieuw te bevestigen door middel van beleid en wetgeving. Coöperaties zijn stabiele en duurzame actoren van democratische controle en billijke economische empowerment, met kenmerken die hen bijzonder weerbaar maken om een crisis te doorstaan en een tastbaar effect te hebben op de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Daarom is een ondersteunend wetgevend kader belangrijk voor de groei, ontwikkeling en duurzaamheid van coöperaties. De Verenigde Naties vraagt zijn leden om de wetgeving en reglementering te verbeteren, meer specifiek op het gebied van toegang tot kapitaal, autonomie, concurrentievermogen en eerlijke belastingheffing.

Coöperaties zijn tevens belangrijke aanjagers van duurzame ontwikkeling. Heel wat grote coöperaties rapporteren acties die zij genomen hebben in het kader van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Digitalisering en informatie- en communicatietechnologie (ICT) hebben het potentieel om coöperaties, hun regelgeving en hun werking te beïnvloeden, vooral in de platformeconomie. Coöperaties op digitale platforms kunnen een cruciale rol spelen in het “nieuwe sociale contract” van het post-COVID-19-tijdperk door kwesties aan te pakken gaande van onzekere arbeidsomstandigheden, het overbruggen van de digitale genderkloof en het creëren van een meer competitieve en rechtvaardige digitale economie.

Ten slotte drukt de Assembly de wens uit voor integratie van coöperatief onderwijs in het algemene curriculum, dat bijdraagt tot een groter begrip van de coöperatieve onderneming in de bredere samenleving en bij jongeren.

Het rapport vind je hier.

Ander nieuws

Alle nieuws

Ander nieuws

Alle nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons