Nieuws

De coöperatieve principes: een meerwaarde voor de vennoten en de samenleving; een permanente uitdaging voor de beleidsverantwoordelijken.

Het hoeft geen betoog dat coöperaties dankzij de zeven internationaal gekende, ICA-principes meerwaarde bieden aan hun vennoten en aan de ganse samenleving. Tegelijk vormen ze een permanente uitdaging voor de beleidsverantwoordelijken om ze aan de steeds sneller veranderende context aan te passen.

Tijdens ons netwerkevent gaan we samen met u als de erkende coöperatie in op een aantal hete hangijzers:

  1. Vrijwillig en open lidmaatschap. Hoe gaan we in diverse geledingen van onze coöperatie om met de hedendaagse invulling van de begrippen “diversiteit”, “gelijkheid” en “maatschappelijke inclusie”?
  2. Democratische ledencontrole. Ledenbeleid aan de hand van gestructureerde data: wie controleert wie? Zijn ICT-tools een kans of een bedreiging voor ledenbetrokkenheid?
  3. Economische participatie door de leden. Voorziet de financiële participatie van jouw leden voldoende in de kapitaalbehoeften van jouw coöperatie in alle fasen van haar bestaan (opstart, groei en ontwikkeling, volwassenheid, na een crisis? Hoe pak je het werven van kapitaal aan?
  4. Autonomie en onafhankelijkheid. Gezien het belang van autonomie en onafhankelijkheid van coöperaties, welk type van partnerschappen met de overheid zijn al dan niet geschikt?
  5. Onderwijs, opleiding en informatie. Door de dagelijkse lawine aan al dan niet echte boodschappen raakt die van uw coöperatie mogelijk ondergesneeuwd. Hoe maakt u (potentiële) leden, het grote publiek en overheden duidelijk wat uw coöperatie voor hen in petto heeft?
  6. Samenwerking tussen coöperaties. Zijn coöperaties niet te veel eilandjes in de samenleving? Is er nood aan meer sectorale of intersectorale vertegenwoordiging? Moeten coöperaties elkaar bevoordelen bij aankoopactiviteiten?
  7. Meerwaarde voor de samenleving. Moeten coöperaties niet de voortrekkers in de transitie worden? Zo ja, kan de zorg voor de vennoten verzoend worden met de zorg voor het milieu?

Tijdens dit netevent horen van jouw coöperatie graag jouw succesverhalen maar evengoed de knelpunten, de tegenvallers en de bezorgdheden.

Deze activiteit kadert in de raadpleging omtrent de coöperatieve identiteit die ICA momenteel wereldwijd uitvoert. Het event zal niet alleen jouw coöperatie inspireren maar positief bijdragen tot de coöperatieve identiteit over alle landsgrenzen heen!

Praktisch en inschrijven

Ander nieuws

Alle nieuws

Ander nieuws

Alle nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons