Nieuws

NRC seminarie: Het Europees en het gewestelijk beleid voor coöperatief ondernemerschap

Doel en context van het seminarie

Het overheidsbeleid voor coöperatieve vennootschappen vormt een getrouwe weergave van onze staatsstructuur. Een aantal materies worden nog altijd op federaal niveau geregeld. Denk maar aan de vennootschapswetgeving, fiscaliteit en uiteraard de erkenning van de coöperaties, enz. Een aantal andere, zoals de steunmaatregelen aan coöperaties behoren dan weer tot de bevoegdheid van respectievelijk het Waals, Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarnaast is er het minder zichtbare niveau dat een grote invloed uitoefent op de (toekomstige) regelgeving van de lidstaten: het beleid van de Europese Commissie.

Het doel van dit seminarie is u te helpen begrijpen welke rol die verschillende instellingen spelen bij coöperatief ondernemerschap.

Voorstelling van de beleidsthema’s

Tijdens het seminarie zal het Europees actieplan voor de sociale economie (“Social Economy Action Plan”) voorgesteld worden dat ook voor coöperaties de komende jaren van heel groot belang zal zijn. Met dat actieplan wil de Europese Commissie het potentieel van de sociale economie in de lidstaten inzetten om de economie en de werkgelegenheid te bevorderen, bij te dragen tot een eerlijk en inclusief economisch herstel en de groene en de digitale transitie ondersteunen.

Coöperaties zullen daarin een belangrijke rol toebedeeld krijgen. Maar uiteraard laten we ook de gewestelijke beleidsverantwoordelijken aan het woord om het bestaande en toekomstige ondersteuningsbeleid voor coöperaties toe te lichten: toegang tot specifieke financiering, steun aan startende coöperaties, ontwikkeling van nieuwe coöperatieve niches, stimulansen voor het verhogen van de kennis over het coöperatieve model bij verschillende belanghebbenden, …

Last but not least zal dit ook de gelegenheid vormen om bij te praten met jouw coöperatieve collega’s. Als vanouds voorzien we na afloop van het seminarie opnieuw ruimschoots de gelegenheid om de netwerking te versterken!

Programma

14.20 uur   Welkomstwoord door mevrouw Séverine Waterbley, voorzitter van de FOD Economie

14.30 uur    Voorstelling van het « Social Economy Action Plan » van de Europese Commissie en de plaats van de coöperaties hierin door mevrouw Estelle Bacconnier, Policy Officer van DG GROW

15.00 uur    Voorstelling van het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor coöperaties door mevrouw Barbara Trachte, staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

15.20 uur    Voorstelling van het beleid van het Vlaams Gewest voor coöperaties, door de heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

15.40 uur    Voorstelling van het beleid van het Waals Gewest voor coöperaties door mevrouw Christie Morreale, vice-voorzitter van de Waalse regering en Waals minister van Tewerkstelling, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten 16.00 uur Vraag- en antwoordsessie

16.20 uur    Slotwoord: Stephan Olaerts, voorzitter van de NRC

16.30 – 18.00 uur Netwerkreceptie

Praktisch

Ander nieuws

Alle nieuws

Ander nieuws

Alle nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons