Nieuws

CIERIC International: nieuw bestuur 2022-2024

Ter gelegenheid van het 33ste internationaal congres in Valencia benoemde de algemene vergadering Bernard Thiry als voorzitter en Barbara Sack als directeur van CIERIC.

CIERIC’s algemene vergadering kwam samen in Valencia ter gelegenheid van het 33ste Internationaal Congres van CIERIC. Bernard Thiry werd verkozen tot voorzitter na 32 jaar aan het hoofd van CIERIC te hebben gestaan. En Barbara Sack werd benoemd tot directeur als hoofd van CIERIC.

CIERIC International (International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy) is een academische organisatie met als doelstellingen: organiseren en bevorderen van gegevensverzameling , wetenschappelijk onderzoek en studies publiceren over de economische sectoren en activiteiten die in dienst staan van het algemeen belang, zoals overheidsinstellingen, publieke en gemengde ondernemingen, bedrijven binnen de sociale economie (coöperaties, mutualiteiten, vzw’s enz.). Febecoop is actief lid van de raad van bestuur van CIERIC België en van de raad van bestuur van CIERIC International.

De algemene bestuursorganen van CIERIC International bestaan uit verschillende delen:

Naast de benoemingen van Bernard Thiry en Barbara Sacks werden volgende personen benoemd voor de verschillende organen.

Praesidium 2022-2024

Volgende erevoorzitters werden benoemd:
Alain ARNAUD, voorzitter van CIRIEC-Frankrijk; voormalig voorzitter van de Mutualité Fonction  Publique (MFP); erelid van de Mutualité Française; Léopold BEAULIEU, erevoorzitter van CIRIEC-Canada; erevoorzitter en voormalig oprichter van en CEO van FondAction, ontwikkelingsfonds voor samenwerking en werkgelegenheid van de confederatie van nationale vakbonden (CNTU); José Luis MONZÓN CAMPOS, uitvoerend directeur van CIRIEC-Spanje; hoogleraar aan de universiteit van Valencia; vicevoorzitter van CIRIEC belast met de betrekkingen van Latijns-Amerika.

Voorzitter:
Bernard THIRY, voormalig CEO van Ethias; voorzitter van SOCOFE; directeur van openbare- en sociale economie-bedrijven, België

Vice-voorzitters:
Erich HAIDER, Chief Executive Director, Linz AG; vicevoorzitter CIRIEC-Oostenrijk;
Adoración MOZAS MORAL, voorzitter van CIRIEC-Spanje; hoogleraar, universiteit van Jaén
José Pablo PUZINO, voorzitter van IAIES – CIRIEC-Argentinië; arbeids- en werktuigbouwkundig ingenieur Kazuhiko TABATA, vicevoorzitter en directeur van CIRIEC-Japan; hoogleraar Hyogo universiteit.

Directeur: Barbara SACK, algemeen secretaris van CIRIEC-België

Penningmeester: Josly PIETTE, voormalig federaal minister van werkgelegenheid; voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Commissarissen: Yves KOTTELAT, penningmeester van CIRIEC-Frankrijk; José Alberto PITACAS, vicevoorzitter van CIRIEC-Portugal; voormalig directeur van het studiebureau van de General Mutualist Association van Montepio.

 

Ander nieuws

Alle nieuws

Ander nieuws

Alle nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons