Nieuws

Enquête over de coöperatieve identiteit

Verklaring over de Coöperatieve Identiteit aangenomen in 1995

In 1995 heeft de Internationale Coöperatieve Alliantie de Verklaring over de Coöperatieve Identiteit aangenomen. De verklaring, die vervolgens door tal van regeringen en multilaterale organisaties is erkend en in de statuten van de ICA is opgenomen, beschrijft de coöperatie en de ethische waarden waarop ze is gebaseerd en stelt zeven universele principes vast die voor alle soorten coöperaties gelden. Het bestaan ervan onderscheidt coöperaties als het enige bedrijfsmodel met wereldwijd erkende beginselen, gebaseerd op een fundament van gedeelde waarden. In 2015 publiceerde de ICA richtsnoeren over de coöperatieve principes om ervoor te zorgen dat deze worden toegepast op het bestuur en de werking van coöperaties in de 21e eeuw.

Wordt de Verklaring over de Coöperatieve Identiteit in praktijk gebracht?

Met het 33e Wereldcongres voor Coöperaties in december 2021 in Seoel, Korea, lanceerde de ICA een brede reflectie en raadpleging om onze coöperatieve identiteit te verdiepen en te onderzoeken hoe goed de Verklaring de tand des tijds heeft doorstaan. Onder leiding van de Adviesgroep Coöperatieve Identiteit, een door het ICA-bestuur opgericht orgaan, zal de raadpleging betrekking hebben op vragen als: is de coöperatieve identiteit goed gedefinieerd? Wordt het algemeen begrepen? Werken coöperaties op een manier die daarmee in overeenstemming is? Zo niet, waarom niet? Is een nieuwe interpretatie van de beginselen nodig in het licht van de hedendaagse uitdagingen en kansen? Zijn er veranderingen nodig in de formele uitdrukking van onze identiteit? Kunnen andere instrumenten worden ontwikkeld om coöperaties een beter inzicht te geven in de coöperatieve identiteit en hen aan te moedigen in overeenstemming daarmee actie te ondernemen?

Via deze enquête wil ICA dieper inzicht verwerven

Onze coöperatieve identiteit is nog nooit zo belangrijk geweest als in tijden van crisis zoals nu. De deelname van de wereldwijde coöperatieve gemeenschap aan dit overleg ter verdieping van deze identiteit is van vitaal belang. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de adviesgroep worden coöperaties over de hele wereld, hun leden en werknemers, en iedereen die kennis over coöperaties heeft, uitgenodigd deze korte enquête in te vullen. Wij hopen dat u een paar minuten de tijd neemt om te reageren en deze link met anderen te delen. Als u vragen hebt over de enquête, kunt u contact opnemen met Santosh Kumar op Kumar@ica.coop

Ja, ik neem deel aan de enquête (engels).

Ander nieuws

Alle nieuws

Ander nieuws

Alle nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons