Nieuws

Ontdek het meest recente #COOP4DEV-rapport: Samenwerken aan de transitie naar een groene economie

Het nieuwe #coops4dev-rapport toont aan dat coöperatief ondernemen een model bij uitstek is om de klimaatverandering aan te pakken. Het onderzoek “Co-operating for the transition to a green economy” biedt vernieuwende inzichten in de manier waarop coöperaties het milieu beschermen, de achteruitgang ervan beperken en de gevolgen van de klimaatverandering aanpakken.

Het onderzoek betreft 8 casestudies uit alle ICA-regio’s en toont een verscheidenheid aan milieuacties door coöperaties.  Coöperaties uit verschillende sectoren zoals: energie, bosbouw, huisvesting, vervoer en financiën. Voorbeelden zijn: innovatieve maatregelen om milieueffecten te minimaliseren, toegang tot en het beheer van natuurlijke habitats via een coöperatieve aanpak.

Uit het verslag blijkt dat het coöperatieve bedrijfsmodel een levensvatbaar alternatief kan zijn voor het conventionele bedrijfsmodel om klimaatverandering en milieuverontreiniging aan te pakken.  Tevens draagt het bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Agenda 2030.

Voor meer informatie en om het verslag te downloaden: zie de website

Ander nieuws

Alle nieuws

Ander nieuws

Alle nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons