Nieuws

De ondeelbare reserves: een essentieel onderdeel van het coöperatieve model

Recent formuleerde de NRC, die de erkende coöperaties en hun groeperingen verenigt, op aangeven van Febecoop een advies om het principe van de ondeelbare reserves op te nemen in de erkenningsvoorwaarden: ”ten minste een gedeelte van het eigen vermogen dat de inbrengwaarde overtreft en/of een gedeelte van de resultaten is niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten”.

Waarom is het principe van de “ondeelbare reserves” belangrijk voor de coöperatieve vennootschap? En wat zijn “ondeelbare reserves” precies? Het begrip “ondeelbare reserves” bestaat uit 2 luiken: het begrip “reserves”, dit is de overgedragen winst die niet wordt uitgekeerd en die het eigen vermogen van de vennootschap verhoogt. De notie “ondeelbaarheid” betekent dat de vennoten geen individuele rechten hebben op deze “reserves”.

Het zijn de “ondeelbare reserves” die inhoudt geven aan het begrip “collectieve eigendom” van de coöperatie volgens de definitie van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA):

“Een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun   gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.”

Het principe van de ‘ondeelbare reserves’ is een sterk mechanisme om het concept van kapitaal ten dienste van de mens en het werk te houden en niet omgekeerd. Het coöperatieve streven naar solidariteit, zowel intermenselijk als over generaties heen, het doel om samen te ondernemen, dat aan de basis ligt van het collectief ontworpen coöperatieve project.

Febecoop hoopt dat de voogdijminister van de Nationale Raad voor de Coöperatie haar advies volgt en dit principe in een Koninklijk Besluit, dat de erkenningsvoorwaarden regelt, zal opnemen. Wil je je laten inspireren door deze publicatie die hier dieper op ingaat? Neem dan hier een kijkje en onderzoek mogelijke implicaties ervan op jouw coöperatie.

Ander nieuws

Alle nieuws

Ander nieuws

Alle nieuws
example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons